FlightScope op de Goyer!

 

De L.A.W.’s Golf Academy over de FlightScope.
FlightScope werkt met het 3D Doppler Radar effect welke uw hele
balvlucht volgt, analyseert en op basis daarvan feedback geeft over
wat er gebeurt op het moment van impact.

FlightScopeanalyseert o.a. de volgende punten:

*       Totale afstand (carry &totale afstand)
*       Hoogte (de tophoogte van debalvlucht)
*       Richting (hoeveelheid afwijkingnaar links of rechts op de bal)
*       Stand van het blad (wat is destand van het clubblad t.o.v.
         de zwaaibaan en het doel)
*       Zwaaibaan (wat is de zwaaibaant.o.v. het blad en doel)
*       Spin (hoeveelheid omwentelingenvan de bal)
*       Clubheadspeed (swingsnelheid)
*       Ballspeed (de snelheid waarmeede bal vertrekt)
*       Invalshoek (hoeveel opwaarts ofneerwaarts raakt u de bal)
*       Smashfactor (hoe efficiëntraakt u de bal)   

Op welke vlakkenis de FlightScope inzetbaar:

*       Balvlucht analyse (een meetbareanalyse over wat er gebeurt
         met uw balvlucht en waarom ditgebeurt)
*       Instructie (directe feedbackover zwaaibaan, bladstand,
         invalshoek, smashfactor ensnelheid)
*       Clubfitting (speelt u met hetgeschikte materiaal en/of kunnen
         we nog meer plezier en effectuit uw clubs halen)
*       Afstandstabel & controle(doormeten van de afstanden, carry
         en roll, van al uw clubsin uw tas)
*       Vaardigheidstesten (test uwpitching, ijzers en driver met
         de skills test naar doelen opverschillende afstanden)