Bunkerslagen

Bij het adresseren in de bunker zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:
- Houding licht open (voeten en schouders wijzen links van het doel)
- Voeten ingraven
- Wijd staan, goed door de knieën buigen.
- Clubhoofd open (clubhoofd wijst omhoog)  

Balpositie binnenkant linkervoet. Balpositie niet naar rechts, club graaft zich dan te diep in het zand en verminderd  de bounce van de club.
- Gewicht op links (blijft ook links tijdens de slag)
- Handen en shaft zijn in een lijn met de bal. Hierdoor maak je optimaal
  gebruik van de bounce wat er voor zorgt dat de club zicht niet
  ingraaft.   

Bij het maken van de backswing zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:
- Gewicht blijft op link.
- Zwaailengte 3/4.
  Er moet genoeg snelheid worden gecreëerd om door het zand te slaan.
- Neem de club niet te veel naar buiten weg.  

Bij impact zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:
- Raak eerst het zand en dan de bal, hoeveelheid zand afhankelijk van de
  te spelen afstand.
- Durf door de bal heen te slaan. 
- Niet proberen de bal uit de bunker te lepelen 
- Gewicht moet op linkerbeen blijven  

Belangrijke aandachtspunten bij de eindhouding zijn:
-  Eindig met het lichaam naar het doel gedraaid
-  Gewicht op links
-  ¾ door zwaai positie